ራዕይ፣ ተልዕኮና ዕሴቶች

ራዕይ/Vision/

እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2ዐ18 ለዴሞክራሲያዊና መልካም አስተዳደር መስፈን አርአያ የሆነ ምክር ቤት መሆን፤

ተልዕኮ/Mission/

በህዝብ የነቃ ተሳትፎ ለክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዕድገት መፋጠን ፋይዳ ያላቸውን ህጎች በማውጣት፣የመንግስት አካላትን በማደራጀት፣አፈፃፀማቸውን በመከታተልና በመቆጣጠር የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት እንዲረጋገጥ፣ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት አሰራር እንዲሰፍንና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲጎለብት ማድረግ ነው፡፡

ዕሴቶች/Values/

ፍትሀዊነት መርሃችን ነው፡፡ ህዝብን በቅንነት ማገልገል መታወቂያችን ነው፡፡ የአሰራር ግልጸኝነትና ተጠያቂነት መለያችን ነው፡፡ ለህግ የበላይነት መቆም ስራችን ነው፡፡ ልዩነታችን ውበታችን፣ ውበታችን አንድነታችን ነው፡፡ አሳታፊነትና ቅንጅታዊ አሠራር መርሃችን ነው፡፡ ለህዝብ ጥያቄ ፈጣን ምላሽ መስጠት ባህላችን ነው፡፡