አዋጅ ቁጥር ፻፷፭/፪ሺህ፱ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የገቢ ግብር አዋጅ

Proclamations: